MAKÜ AçıkErişim

MAKÜ AçıkErişim Sistemi, üniversitemiz çatısı altında üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar ve kolay erişilebilmesi amacıyla erişime sunar.

Communities in DSpace

Yeni Eklenenler

Daha Fazla